Niklas Säwén (S)

Kontaktinformation

Telefon:
072-085 74 33 (mobil)

E-post:
niklas.sawen@sundsvall.se

Uppdrag (12 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunala Pensionärsrådet (KPR) Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunförbundet Västernorrlands styrelse Ledamot 2020-10-26 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen Vice ordförande 2020-12-01 - 2022-10-30
Krisledningsnämnden Vice ordförande 2020-10-26 - 2022-12-31
Personalutskottet Ordförande 2020-10-26 - 2022-11-13
Plan- och utvecklingsutskottet Ordförande 2020-12-01 - 2022-11-13
Regionala Samverkansrådet i Västernorrland Ersättare 2020-10-26 - 2022-12-31
Rådet för social hållbarhet Ordförande 2020-11-16 - 2022-12-31
Scenkonst Västernorrland AB Ägarombud 2020-12-21 - 2023-06-25
Stadsbacken AB Ägarombud 2020-12-21 - 2023-05-30
Ägarråd för Medelpads Räddningstjänstförbund Ledamot 2020-12-21 - 2022-12-31