Hans Forsberg (C)

Kontaktinformation

Telefon:
070-647 95 14 (mobil)

E-post:
hans.forsberg@sundsvall.se

Uppdrag (12 st)

OrganisationUppdragPeriod
Finans- och näringslivsutskottet Ersättare 2018-11-12 - 2022-11-14
Intresseföreningen Norrtåg ek förening (styrelsen) Ledamot 2019-05-01 - 2023-05-31
Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-29 - 2022-10-30
Krisledningsnämnden Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Lokalt råd Indal-Liden Ordförande 2020-01-13 - 2022-12-31
Ostkustbanan 2015 AB Ägarombud 2019-05-17 - 2023-05-30
ServaNet AB Ägarombud 2019-04-26 - 2023-05-30
Service- och förvaltningsutskottet Ordförande 2018-11-12 - 2022-11-14
Styrgruppen för bredbandsprojektet Dig.2020 Representant 2020-11-16 - 2022-12-31
Styrgruppen för projektet KOLL2020 Representant 2019-01-01 - 2022-12-31