Lena Brunzell (S)

Kontaktinformation

E-post:
lena.brunzell@gmail.com

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunens stiftelser och donationsfonder Revisorersättare 2019-02-25 - 2022-12-31
Kommunrevisionen Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Midlanda Fastigheter AB Lekmannarevisor 2019-05-16 - 2023-05-30
Midlanda Flygplats AB Lekmannarevisor 2019-05-16 - 2023-05-30
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB Lekmannarevisor 2019-06-26 - 2023-05-30
Scenkonst Västernorrland AB Lekmannarevisorersättare 2019-06-25 - 2023-06-25
Sundsvall Logistikpark AB Lekmannarevisorersättare 2019-05-17 - 2023-05-30
Sundsvall Oljehamn AB Lekmannarevisorersättare 2019-05-17 - 2023-05-30
Sundsvalls Hamn AB Lekmannarevisorersättare 2019-05-17 - 2023-05-30