Eva Bergström Selling (S)

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Barn- o utbildningsnämndens arbetsutskott Ordförande 2019-11-20 - 2022-12-31
Barn- och utbildningsnämnden Vice ordförande 2020-05-01 - 2022-12-31
Direktionen för Medelpads Räddningstjänstförbund Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Direktionen för Medelpads Räddningstjänstförbund AU Vice ordförande 2019-02-08 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ersättare 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund) Ersättare 2020-10-26 - 2022-12-31
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB Vice ordförande 2019-06-26 - 2023-05-30