Lisa Tynnemark (S)

Kontaktinformation

E-post:
lisa.tynnemark@sundsvall.se

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Barn- o utbildningsnämndens arbetsutskott Ledamot 2019-11-20 - 2022-12-31
Barn- och utbildningsnämnden Ordförande 2020-05-01 - 2022-12-31
Finans- och näringslivsutskottet Ledamot 2018-11-12 - 2022-11-14
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunförbundet Västernorrlands Skolpresidium Representant 2019-01-30 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-29 - 2022-10-30
Krisledningsnämnden Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Lokalt råd Bredsand Ledamot 2020-02-26 - 2022-12-31
Personalutskottet Ersättare 2019-01-14 - 2022-11-13
Rådet för social hållbarhet Ledamot 2020-11-16 - 2022-12-31