Sanna Jonsson (C)

Kontaktinformation

E-post:
sanna.jonsson@sundsvall.se

Uppdrag (15 st)

OrganisationUppdragPeriod
Barn- o utbildningsnämndens arbetsutskott Vice ordförande 2019-11-20 - 2022-12-31
Barn- och utbildningsnämnden Ledamot 2020-05-01 - 2022-12-31
Kommunala funktionshindersrådet Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunala Pensionärsrådet (KPR) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges gruppledare Kf:s gruppledare 2018-11-01 - 2022-10-31
Kommunfullmäktiges presidiekonferens Ledamot 2018-10-29 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valberedning Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunförbundet Västernorrland (Länsförbund) Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ledamot 2018-10-29 - 2022-10-30
Personalutskottet Ersättare 2019-01-14 - 2022-11-13
Plan- och utvecklingsutskottet Ledamot 2018-11-12 - 2022-11-14
Service- och förvaltningsutskottet Ersättare 2018-11-12 - 2022-11-14
Sundsvall Logistikpark AB Ägarombud 2019-05-17 - 2023-05-30
Sundsvalls Sjöfolksstiftelse Ledamot 2019-02-25 - 2022-12-31