Mikael Westin (S)

Uppdrag (12 st)

OrganisationUppdragPeriod
Finans- och näringslivsutskottet Ersättare 2021-01-11 - 2022-11-13
Kommunala Pensionärsrådet (KPR) Ersättare 2021-01-11 - 2022-12-31
Kommunförbundet Västernorrlands socialnämndspresidium Representant 2021-01-27 - 2022-12-31
Kommunstyrelsen Ersättare 2020-12-21 - 2022-10-30
Krisledningsnämnden Ersättare 2020-12-21 - 2022-12-31
Näringslivsbolaget i Sundsvall AB Ledamot 2019-06-26 - 2023-05-30
Personalutskottet Ersättare 2021-01-11 - 2022-11-13
Plan- och utvecklingsutskottet Ersättare 2021-01-11 - 2022-11-13
Service- och förvaltningsutskottet Ledamot 2021-01-11 - 2022-11-13
Vård- och omsorgscollege Västernorrland Representant 2021-01-27 - 2022-12-31
Vård- och omsorgsnämnden Ordförande 2021-01-01 - 2022-12-31
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Ordförande 2021-01-27 - 2022-12-31